PERSETIAAN PENGAKAP

Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia
yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan
Taat kepada Tuhan,Raja dan Negara
Menolong orang pada setiap masa
Menurut Undang-undang Pengakap